Logopedia​
pedagogo#2
Terapia pedagogiczna​
Terapia ręki​
Korepetycje z Języka Polskiego​
Integracja Sensoryczna (SI)​
Zajęcia Pedagogiczne
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) ​
WSPOMAGANIE UCZNIÓW KLAS I-III
wwrd
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)