Logopedia

Zajęcia pełne piosenek, wyklaskiwanek, masażyków oraz niezmierzona ilości ciekawych gier i zabaw. Wszystko to pod czujnym i profesjonalnym okiem naszych specjalistów, które za pomocą wielu aktywności stymulują rozwój mowy, komunikacji, funkcji społecznych i nie tylko! Podczas naszych zajęć pracuje się również nad rozwojem funkcji prelingwalnych jak m.in. nauka prawidłowego jedzenia i picia, wywoływanie/integrowanie/wygaszanie poszczególnych odruchów, nauka oddychania, a jeśli jest potrzeba, odwrażliwanie lub uwrażliwianie jamy ustnej.

Terapia pedagogiczna

W czasie zajęć pedagogicznych, terapeuta/pedagog wspiera dziecko we wszystkich sferach jego rozwoju stymulując rozwój emocjonalny, społeczny oraz poznawczy. Każda aktywność dostosowywana jest indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka tak, by jednocześnie edukowała, dawała radość i satysfakcję. Nasi terapeuci/pedagodzy mają głowy pełne pomysłów, dzięki czemu każde zajęcia dostarczają mnóstwa niezapomnianych wrażeń!

Terapia ręki

Ręka jest wyspecjalizowanym narządem odpowiadającym za większość naszych życiowych funkcji, od popychania, podnoszenia ciężarów do wykonywania precyzyjnych i skomplikowanych ruchów jak szycie czy pisanie. Podczas zajęć zaangażowane w pracę są wszystkie stawy, niezbędne do funkcji manualnych. Największą uwagę przywiązuje się do funkcji – tego, co dla danego malucha jest najważniejsze. Dla jednego będzie to trzymanie łyżki, dla innego zapinanie guzików czy zakładanie skarpetek. Jeśli posiadamy sprawne ręce jesteśmy w stanie wykonać dookoła siebie większość czynności. Sprawia to, że jesteśmy dużo bardziej niezależni od innych osób.

Korepetycje z Języka Polskiego

Oferujemy regularne i systematyczne korepetycje z języka polskiego. Korepetycje, dzięki którym uczeń nie tylko nadrobi zaległości, przygotuje się do klasówek, sprawdzianów, ale także poszerzy wiedzę i polubi przedmiot, którego się uczy.

Integracja Sensoryczna (SI)

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na odpowiedniej formie stymulacji układu przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w zakresie: równowagi, koordynacji, zgrabności ruchów, umiejętności naśladowania i powtarzania sekwencji ruchowych. W terapii SI biorą również udział dzieci lękowe, wycofane, nadwrażliwe na wybrane bodźce sensoryczne, z osłabioną sprawnością manualną, dzieci nadpobudliwe psycho-motorycznie. Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę. Działania opiekunów w domu znacząco wspierają proces terapeutyczny, dlatego rodzice na bieżąco są informowani o postępach i problemach dziecka.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapeutyczną, która znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Ma on na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. W naszym ośrodku Trening umiejętności społecznych odbywa się indywidualnie jak i grupowo - istotne jest to, aby nabywane umiejętności pacjenci stopniowo wdrażali w życie toczące się poza ośrodkiem.

WSPOMAGANIE UCZNIÓW KLAS I-III

Szanowni Rodzice, jeżeli oboje pracujecie do późna i nie macie pewności czy Wasze dziecko odrabia po szkole lekcje i porządnie przygotowuje się do zajęć oraz prac klasowych to nasza oferta jest właśnie dla Was. Nasi wykwalifikowani pedagodzy chętnie wspomogą Waszą pociechę. Nadrabianie zaległości, wyrównywanie braków, nauka czytania i pisania, czytanie ze zrozumieniem, pomoc w odrabianiu lekcji.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to całościowe, intensywne i wyspecjalizowane działanie, które ma na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma także na celu przygotowanie rodziców do postępowania z dzieckiem w sposób zgodny z opracowanym indywidualnym programem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zakres WWR może dotyczyć : rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i języka, stymulacji polisensorycznej, usprawniania funkcji wzrokowych i słuchowych, umiejętności funkcjonowania w środowisku, komunikacji z otoczeniem.