Natalia Nowak

 Oligofrenopedagog/Logopeda 

 

Jestem Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ukończyłam oligofrenopedagogikę oraz pedagogikę opiekuńczą. Warsztat pracy doskonaliłam na licznych kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych – ukończyłam m.in. kurs doskonalący Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne, Terapię Ręki (2 stopnie), Trening Umiejętności Społecznych, Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu, Komunikację alternatywną i wspomagającą w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, Makaton (3 stopnie). Całe moje życie wypełnia od zawsze pasja tworzenia i chęć przekazywania innym pozytywnej energii. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sprawia mi ogromną satysfakcję i przyjemność. Cały czas rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne w pracy z dziećmi z wielorakimi trudnościami. Na co dzień uczę dzieci i młodzież jak radzić sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), reagowaniem na zaczepki innych, hamowaniem własnej złości, rozwiązywaniem konfliktów z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań prowadząc Trening Umiejętności Społecznych. Pracując jako logopeda usprawniam umiejętności werbalnego i pozawerbalnego porozumiewania się. Kształtuję prawidłowe nawyki artykulacyjne oraz uczę właściwego realizowania w domu zaleconych ćwiczeń narządów mowy.