Rehabilitacja dzieci i niemowląt.

 

Głównym celem rehabilitacji dzieci wg NDT-Bobath jest przygotowanie
dziecka z zaburzeniami ruchowymi do jak najbardziej samodzielnego
funkcjonowania.
Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath
obejmują:
-hamowanie nieprawidłowych odruchów,
-wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych,
- wpływanie na nieprawidłowe napięcie mięśni poprzez
podwyższanie obniżonego napięcia i obniżanie napięcia
wzmożonego,
-wykorzystywanie i utrwalanie prawidłowych ruchów podczas
codziennych czynności – zabawy, kąpieli, zabiegów
pielęgnacyjnych.