Our commercial and incredibly licensed authors can finalize every one of your compose my essay requests. Get leading quality essay composing for any reasonable price range best essay writing service

Diagnoza autyzmu

 

W diagnozie różnicującej, przeprowadzonej w Ośrodku, rodzice uzyskają informacje:
-Czy dziecko spełnia kryteria charakterystyczne dla autyzmu?
-Jaka ścieżka terapeutyczna będzie najbardziej dla dziecka odpowiednia, jeśli
zaburzenia rozwojowe się potwierdzą.
-Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać dotacje na terapię dziecka.

Przebieg wizyty:
Wywiad diagnostyczny- wizyta bez dziecka
Na podstawie standaryzowanego formularza w trakcie rozmowy z rodzicami diagnosta
zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. Na wizytę należy
przynieść kopie: zapisanych stron książeczki zdrowia dziecka, posiadanej dokumentacji
medycznej, psychologicznej oraz opinii specjalistów pracujących z dzieckiem. Warto
mieć także nośnik z 15-20 minutowym nagraniem niepokojących zachowań dziecka
w domu.

Obserwacja psychologiczno- pedagogiczna– wizyta z dzieckiem
Spotkanie prowadzi dwóch specjalistów (psycholog, pedagog). Wizyta przebiega
w atmosferze wspólnej zabawy, rozmowy oraz ciekawych zadań proponowanych
dziecku, dopasowanych do wieku.
Obserwacja może obejmować 2-3 wizyty w zależności od możliwości dziecka.
Przekazanie wyniku konsultacji- wizyta bez dziecka
Zalecana jest obecność obojga rodziców. Po przekazaniu stosowanych dokumentów kolejnym
etapem jest wizyta u współpracującego z Ośrodkiem psychiatry w celu pogłębionego
wywiadu medycznego.

Obserwacja psychiatryczna(poza Ośrodkiem) – wizyta z dzieckiem