Diagnoza autyzmu

 

W diagnozie różnicującej, przeprowadzonej w Ośrodku, rodzice uzyskają informacje:
-Czy dziecko spełnia kryteria charakterystyczne dla autyzmu?
-Jaka ścieżka terapeutyczna będzie najbardziej dla dziecka odpowiednia, jeśli
zaburzenia rozwojowe się potwierdzą.
-Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać dotacje na terapię dziecka.

Przebieg wizyty:
Wywiad diagnostyczny- wizyta bez dziecka
Na podstawie standaryzowanego formularza w trakcie rozmowy z rodzicami diagnosta
zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. Na wizytę należy
przynieść kopie: zapisanych stron książeczki zdrowia dziecka, posiadanej dokumentacji
medycznej, psychologicznej oraz opinii specjalistów pracujących z dzieckiem. Warto
mieć także nośnik z 15-20 minutowym nagraniem niepokojących zachowań dziecka
w domu.

Obserwacja psychologiczno- pedagogiczna– wizyta z dzieckiem
Spotkanie prowadzi dwóch specjalistów (psycholog, pedagog). Wizyta przebiega
w atmosferze wspólnej zabawy, rozmowy oraz ciekawych zadań proponowanych
dziecku, dopasowanych do wieku.
Obserwacja może obejmować 2-3 wizyty w zależności od możliwości dziecka.
Przekazanie wyniku konsultacji- wizyta bez dziecka
Zalecana jest obecność obojga rodziców. Po przekazaniu stosowanych dokumentów kolejnym
etapem jest wizyta u współpracującego z Ośrodkiem psychiatry w celu pogłębionego
wywiadu medycznego.

Obserwacja psychiatryczna(poza Ośrodkiem) – wizyta z dzieckiem