Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapeutyczną, która znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Ma on na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. W naszym ośrodku Trening umiejętności społecznych odbywa się indywidualnie jak i grupowo - istotne jest to, aby nabywane umiejętności dzieci i młodzież stopniowo wdrażali w życie toczące się poza ośrodkiem.