Integracja Sensoryczna (SI)

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na odpowiedniej formie stymulacji układu przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w zakresie: równowagi, koordynacji, zgrabności ruchów, umiejętności naśladowania i powtarzania sekwencji ruchowych. W terapii SI biorą również udział dzieci lękowe, wycofane, nadwrażliwe na wybrane bodźce sensoryczne, z osłabioną sprawnością manualną, dzieci nadpobudliwe psycho-motorycznie. Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę. Działania opiekunów w domu znacząco wspierają proces terapeutyczny, dlatego rodzice na bieżąco są informowani o postępach i problemach dziecka.