Diagnoza autyzmu

W diagnozie różnicującej, przeprowadzonej w Ośrodku, rodzice uzyskają informacje:
• Czy dziecko spełnia kryteria charakterystyczne dla autyzmu?
• Jaka ścieżka terapeutyczna będzie najbardziej dla dziecka odpowiednia, jeśli zaburzenia rozwojowe się potwierdzą.
• Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać dotacje na terapię dziecka.
Przebieg wizyty:
Wywiad diagnostyczny- wizyta bez dziecka
Na podstawie standaryzowanego formularza w trakcie rozmowy z rodzicami diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. Na wizytę należy przynieść kopie: zapisanych stron książeczki zdrowia dziecka, posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej oraz opinii specjalistów pracujących z dzieckiem. Warto mieć także nośnik z 15-20 minutowym nagraniem niepokojących zachowań dziecka w domu.
Obserwacja psychologiczno- pedagogiczna– wizyta z dzieckiem Spotkanie prowadzi dwóch specjalistów (psycholog, pedagog). Wizyta przebiega w atmosferze wspólnej zabawy, rozmowy oraz ciekawych zadań proponowanych dziecku, dopasowanych do wieku. Obserwacja może obejmować 2-3 wizyty w zależności od możliwości dziecka.
Przekazanie wyniku konsultacji- wizyta bez dziecka
Zalecana jest obecność obojga rodziców. Po przekazaniu stosowanych dokumentów kolejnym etapem jest wizyta u współpracującego z Ośrodkiem psychiatry w celu pogłębionego wywiadu medycznego.