Bobath

Rehabilitacja dzieci i niemowląt. Wskazania do terapii:
• mózgowe porażenie dziecięce oraz inne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
• dzieci obciążone zespołami genetycznymi,
• zaburzenia koordynacji psychoruchowej,
• zaburzenia napięcia mięśniowego.